Skip links

Lọc khói & phân tử mùi

Khói và các phân tử mùi sẽ bị chặn lại bởi các lưới lọc được gắn phía trước mô tơ

Triệt tiêu phân tử mùi

Tại đây, các phân tử mùi sẽ bị phá vỡ/phân tách bằng một quá trình hóa học, nhờ đó các chất gây ô nhiễm sẽ bị triệt tiêu

Thanh lọc toàn bộ mùi

Chất xúc tác Plasma sẽ thanh lọc các phân tử mùi còn sót lại. Bộ lọc được bao bọc bởi 1 lớp than hoạt tính giúp trung hòa các hạt ozone khác

Kết quả

Kết quả của quá trình này sẽ là một bầu không khí hoàn toàn trong lành

Các tính năng khác

Mặt kính

Xem chi tiết

An toàn

Xem chi tiết

Thông minh

Xem chi tiết

Ariapura

Xem chi tiết